Docureeks 'Gewoon buitengewoon' biedt een unieke inkijk in 'Inspirant aan zee', een school voor buitengewoon onderwijs

Docureeks 'Gewoon buitengewoon' biedt een unieke inkijk in 'Inspirant aan zee', een school voor buitengewoon onderwijs

Maandag 22 januari 2024 - Vanaf dinsdag 6 februari opent de BuSO-school Inspirant aan zee de deuren voor de zevendelige docureeks Gewoon buitengewoon. Daarin volgt Eric Goens een jaar lang het reilen en zeilen van deze school voor buitengewoon onderwijs. Inspirant aan zee begeleidt in Oostduinkerke jongeren vanaf 13 tot 21 jaar bij wie sprake of vermoeden is van een verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met gedrags- en emotionele problemen, autisme of andere bijkomende beperking. Gewoon buitengewoon biedt een unieke, ontroerende en verrassende inkijk in dit type buitengewoon secundair onderwijs.

Reportagemaker Eric Goens: "Weinig mensen weten wat er zich achter de schoolmuren afspeelt en hoeveel zorg en begeleiding leerlingen vragen. Leerkrachten hebben engelengeduld en degenen die in het buitengewoon onderwijs werken, hebben dat in het kwadraat. De onvoorspelbaarheid van kinderen en jongeren vormt een grote uitdaging, maar de leerlingen geven ook heel veel terug. In de reeks tonen we het leven zoals het is, met humor."  

Het buitengewoon onderwijs is een wereld van extremen die voortdurend balanceert op een slap koord tussen humor, ontroering en spanning. De kinderen in Inspirant aan zee zijn mondig en even vaak erg grappig, maar beleven ook moeilijke momenten van stemmingswisselingen of agressie. Samen met de leerkrachten gaan ze op zoek naar hun plaats in onze complexe samenleving. In zeven afleveringen zien we hoe ze timmeren aan de weg. Met vallen maar ook weer opstaan. Met veel enthousiasme en veerkracht, een lach, maar soms ook een traan. Sommige leerlingen keren ‘s avonds terug naar huis, anderen verblijven in het multifunctioneel centrum op hetzelfde domein. 

De school is een uiterst dynamische omgeving waar kinderen met welke beperking dan ook toewerken naar een doel, hoe klein dat doel ook mag ogen. Van tellen tot 10 over zelfstandig fietsen tot een job in een tuinbouwbedrijf. Het gaat voor de leerlingen om mijlpalen in hun leven en om te leren overleven in een buitenwereld die voor hen soms ver weg en moeilijk te vatten is. 

In Gewoon buitengewoon komen ook enkele ouders aan bod over hun ervaringen en bekommernissen. Zij hopen dat de reeks kan zorgen voor meer begrip voor hun leefwereld.

Gewoon buitengewoon: vanaf 6 februari elke dinsdag om 20.40 uur op VRT 1 en VRT MAX.  

Gewoon buitengewoon is een programma van Bargoens voor VRT 1.

Robin De Veen Communicatieverantwoordelijke VRT 1
Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos