Durf te vragen tijdens De Warmste Week: aflevering rond daklozen

Durf te vragen tijdens De Warmste Week: aflevering rond daklozen

Maandag 19 december 2022 - Naar aanleiding van De Warmste Week gaat Durf te vragen over daklozen. Een groep waar we veel vragen voor hebben, maar die niet in hun gezicht durven te stellen. ‘Hoe vaak wissel je van onderbroek?', 'Wat is de ergste plek waar je al ooit geslapen hebt?' en 'Hoe raak je aan geld?’ zijn slechts enkele vragen die aan Esi, Abdel, Benoit, Robby, Boudewijn, Freddy en Danny worden voorgelegd.

Allen hebben ze op straat geleefd en kennen ze het harde leven van een dakloos bestaan. Siska Schoeters trekt met Freddy door de Brusselse wijk waar hij acht jaar op straat heeft geleefd. Daarnaast gaat ze ook op bezoek bij Esi, die in een opvangtehuis voor dakloze jongeren woont.

Durf te vragen: elke woensdag om 20.35 uur op Eén en al vanaf 6.00 uur 's ochtends op VRT MAX.

Durf te vragen is een programma van Roses are blue voor Eén.

De getuigen

Abdel (52) - Kortrijk

Story image

Abdel is vijf jaar dakloos geweest en woont sinds dit jaar in een huisje in Kortrijk samen met zijn trouwe viervoeter Tyson. Zelf geeft hij regelmatig onderdak aan mensen die niet meer in de nachtopvang terechtkunnen. Zijn grote droom is om binnen tien jaar onder de Marokkaanse zon te wonen en leven.

Boudewijn (69) - Antwerpen

Story image

Boudewijn is al verschillende keren dakloos geweest. Dit is zijn eigen bewuste keuze, omdat hij niet afhankelijk wil zijn van externe omstandigheden. Ik heb van de dakloosheid gebruikgemaakt om mezelf te helen.” In 2021 woonde hij nog acht maanden op straat, momenteel verblijft hij in een zorgwoning.

Benoit (46) - Halle

Story image

Benoit was een fervent zeiler en wereldreiziger. Na een van zijn lange tochten kwam hij terug in België zonder inkomen, zonder adres en ook zonder woonst. Op dit moment heeft hij nog geen eigen woning en verblijft hij in de winteropvang. Hij wil een stabiel leven uitbouwen, toch droomt hij er ook van om ooit terug een verre reis met de zeilboot te maken.

Esi (21) - Antwerpen

Story image

Esi woont in een opvangtehuis voor dakloze jongeren in Antwerpen. Doordat ze een moeilijke jeugd kende, heeft ze nog amper contact met haar ouders. Ze heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Met de hulp van begeleiding via het opvangcentrum hoopt ze haar leven weer op het juiste spoor te krijgen.

Freddy (59) - Brussel

Story image

De Brusselse ex-dakloze Freddy liet op een bepaalde dag alles los en is de straat opgetrokken. Acht jaar lang leefde hij op straat en kreeg daarnaast een alcoholverslaving. Ondertussen heeft hij naast een dak boven zijn hoofd ook zijn leven terug op de rails. Hij geeft geleide stadswandelingen door Brussel over zijn leven als dakloze.

Danny (38) - Antwerpen

Story image

Danny werkt als ervaringsdeskundige in de Revue; een ontmoetingsplaats voor thuis- en daklozen, nadat hij zelf lang op straat heeft geleefd in Antwerpen. Hij heeft zelf een zware verslavingsproblematiek gekend, maar heeft altijd zijn mannetje kunnen staan op straat. Met zijn verhaal wil hij anderen die op straat leven hoop geven.

Robby (23) - Limburg

Story image

Zes jaar geleden koos Robby uit eigen beweging voor een leven op straat, nadat hij bij zijn grootouders woonde en begon te rebelleren. Hij verbleef zowel op straat als in opvangtehuizen, gebruikte drugs en alcohol. Momenteel heeft hij zijn verslavingen onder controle en woont hij bij een vriendin, terwijl hij volop spaart voor zijn eigen appartementje. Als ervaringsdeskundige gaat hij in scholen spreken.

Durf te vragen: elke woensdag om 20.35 uur op Eén.

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos