Skip to Content
Het huis met Conner Rousseau: “Er is geen uitknop”

Het huis met Conner Rousseau: “Er is geen uitknop”

Dinsdag 30 november op Eén

Eric Goens verwelkomt deze week Conner Rousseau in Het huis. De Vooruit-voorzitter vond een gaatje in zijn drukke agenda om vierentwintig uur te ontspannen en in zijn ziel te laten kijken.

Digitale quarantaine

In Sint-Niklaas, waar de achtentwintigjarige partijvoorzitter nog inwoont bij zijn moeder, heeft Eric al direct een onaangename verrassing voor Conner: vierentwintig uur lang moet hij zijn gsm in een kluisje leggen. “Want je bent eraan verslaafd”, verklaart Eric. “Nee", pareert Conner, "dat klopt niet. Ik moet gewoon een beetje kunnen werken. Ik vind dat ‘grellig’. Als er iets gebeurt, kan ik niet opnemen.” Maar in Het huis gelden de regels van Eric en dus moet Conner een dag lang in digitale quarantaine.

Bij aankomst in het huis wordt Conner meteen verrast met een brief en unieke beelden uit 2003 toen hij kinderminister van Kinderrechten en Welzijn werd. “Oh, dat haar! En die flaporen”, lacht Conner.

Socialistische stamboom

Dat Conner Rousseau al op jonge leeftijd zijn eerste stappen zette in de politiek, is niet verrassend. De Vooruit-voorzitter komt immers uit een familie waar politiek en socialisme altijd een grote rol hebben gespeeld. Conners overgrootmoeder Maria was senator, zijn grootmoeder Cecile zat in de vrouwenbeweging en de gemeentepolitiek, en moeder Christel was in 2010 burgemeester van Sint-Niklaas.

Maar ook Conners vader John was sociaal geëngageerd. John Rousseau is tientallen jaren directeur geweest van De Barkentijn, een jeugdvakantiecentrum van de Socialistische Mutualiteit. “Mijn pa heeft heel zijn leven opgeofferd aan sociale vakanties en aan De Barkentijn. Vanuit zijn organisatie heeft hij een impact gehad op heel veel levens. Al was dat wel ten koste van zijn gezin.”

Conner stelt zich volledig open in Het huis en gaat geen vraag uit de weg. Is het premierschap het ultieme doel? Welke oud-leraar heeft een exemplaar gekregen van zijn boek? Hoe gaat hij om met de vele kritiek?

Politieke rel

De verrassingsgast is niemand minder dan Steve Rousseau, Conners halfbroer en de CEO van uitzendgroep House of Talents. De kijker zal Steve nog kennen van zijn trouwfeest, dat een politieke rel werd. In de zomer van 2020 dook er immers, in volle lockdown, een filmpje op van een feestende Conner op Steves huwelijk in het zuiden van Frankrijk.

“Conner was daar niet goed van. Het onrecht was hard. Hij heeft toen niet gereageerd en dat vond ik verkeerd”, zegt Steve. “Er is van alles geschreven. Maar je kan daar niets juist over zeggen”, reageert Conner. “Ik heb lang getwijfeld om te gaan en Steve was daar kwaad over. Ik was er voor de trouw van mijn broer, niet om er te feesten.”

Tot slot peilt Eric naar de gemoedstoestand van Conner. Is de jongste partijvoorzitter van het land nu echt gelukkig? “Er is geen uitknop. En ik vind geen manier meer om te ontspannen. Ik ben getrouwd met mijn werk en kan niet iets half doen.”

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in Het huis presentator Mathias Coppens, sportjournalist Aster Nzeyimana en televisiefiguur Ingeborg Sergeant.

Het huis is een programma van Bargoens voor Eén.

Het huis met Conner Rousseau is op dinsdag 30 november om 20.40 uur te zien op Eén.

Robin De Veen Communicatieverantwoordelijke VRT 1
Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos