Skip to Content
Nieuw in de zondagvoormiddag van Eén: De inzichten van…

Nieuw in de zondagvoormiddag van Eén: De inzichten van…

VUB-rector Caroline Pauwels eerste gast in nieuw zingevend programma

De erediensten en het zingevend aanbod zondagvoormiddag op Eén worden vanaf zondag 10 maart uitgebreid met De inzichten van… Dit is een nieuwe reeks van diepgaande gesprekken met inspirerende gasten uit Vlaanderen die vanuit hun levenservaring inkijk geven in hun inzichten in het leven. Nic Balthazar is de presentator en als luisterend oor ook facilitator van dit programma. Met dit programma komt ook de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing aan bod.  

Vanuit De Krook in Gent bijt voor de eerste aflevering gast Caroline Pauwels de spits af. Zij is niet alleen rector van de Vrije Universiteit Brussel, filosoof en hoogleraar Communicatiewetenschappen maar ook de bezieler van Difference day als onderdeel van de internationale dag van de persvrijheid. Want Caroline Pauwels maakt zich ernstig zorgen over de vrijheid van meningsuiting overal in de wereld.

Rector Pauwels noemt zichzelf een “possibilist”. “Weg met het pessimisme en leve het possibilisme en het vooruitgangsoptimisme”, zegt ze hierover. Over de impact van de artificiële intelligentie waar al zo veel doemdenken over bestaat zei Caroline Pauwels het volgende:

"De Israëlische historicus Yuval Noah Harari waarschuwt ons voor de impact van artificiële intelligentie. Harari zegt dat we binnenkort zullen moeten aanvaarden dat allerlei kennissystemen, gebaseerd op gigantische datastromen, beter geïnformeerd over ons zijn en betere beslissingen voor ons kunnen nemen, dan we zelf doen. De gevolgen daarvan kunnen we nauwelijks inschatten. De onttroning van de menselijke rede? De machtsgreep van de artificiële intelligentie ? Robotten die ons tot slaaf maken? Ik betwijfel dat. Wel moeten we waken dat artificiële intelligentie gebruikt wordt om de mensheid te dienen. Dat is een uitdaging, maar geen onmogelijke."

In de tweede aflevering van De inzichten van… is dokter Marleen Temmerman te gast. Ze krijgt ook wel eens de naam “Mama Daktari” want ze is naast de eerste vrouwelijke professor gynaecologe ook de eerste vrouwelijke directeur bij World Health Organisation. In het najaar is het de beurt aan professor Wim Distelmans. Hij wilde eigenlijk filmregie studeren worden maar door de film MASH van Robert Altman koos hij voor geneeskunde. Hij is oncoloog en heeft van het tot stand komen van een beleid voor “waardig sterven” zijn levenswerk gemaakt.

Hoe vind je de juiste balans in je leven, wie zijn je leermeesters, wat is je drijfveer, en wat zal de bilan zijn op het einde van je leven ? Dit en meer inzichten vier keer per jaar in het nieuwe programma De inzichten van… Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met de vrijzinnig humanistische koepel deMens.nu.

De inzichten van… op  10 maart om 11u20 op Eén. (die dag is geen Zevende dag, vanwege de Krokusvakantie). De inzichten van… zullen ook te bekijken zijn op VRT NU en te beluisteren via podcast op een.be

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos