Skip to Content
Pano: Droog Vlaanderen

Pano: Droog Vlaanderen

Over lage grondwaterstanden en barstende huizen - woensdag 10 maart op Eén

9 maart 2021 - Waarom droogt Vlaanderen uit? Dat is dé vraag waar Pano zich morgen over buigt. Om dat uit te zoeken, trekt reporter Vincent Verelst van West-Vlaanderen tot Limburg.

Een eerste vaststelling is opmerkelijk: hoeveel Vlaamse grondwaterputten er precies zijn, weet niemand, ook de Vlaamse Milieu Maatschappij niet. Hoe kan je dan afdoende handhaven?

De grondwaterstanden hebben lang historisch laag gestaan. Maar uit onderzoek van Pano blijkt dat de droogte niet de enige schuldige is in dit verhaal. Het regenwater kan niet meer infiltreren in de bodem en dat is een probleem. “Op dit moment is 16% van Vlaanderen verhard. Dat is enorm,” aldus hydroloog Patrick Willems.

Honderden huizen in Vlaanderen vertonen als gevolg van de droogte in de ondergrond scheuren en barsten. Sommige woningen staan op instorten. Sinds de hete zomers van 2017 zorgt de droogte alsmaar vaker voor deze zichtbare gevolgen. Het is een oprukkend probleem volgens expert Jan Maertens: “Het kunnen snel duizenden gevallen per jaar worden.”

Is het beleid in Vlaanderen voldoende voorbereid om de impact op onze huizen te counteren?

Reportage: Vincent Verelst en Laura Niclaes
Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Droog Vlaanderen' in Pano; woensdag 10 maart om 21.25 uur op Eén.

 

 

 

 

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos