Skip to Content
Pano: Onrust om euthanasie

Pano: Onrust om euthanasie

“Mensen komen op consultatie en zeggen: ik wil euthanasie. Tja, zo werkt het niet.” Zowel Nancy als Ruth ondervinden hoe moeilijk het is om zélfs als je ondraaglijk lijdt, euthanasie te krijgen. Nancy heeft vier jaar geleden euthanasie gevraagd, Ruth twee jaar geleden. “Ik blijf vechten voor mijn rechten om mijn euthanasie te verkrijgen”, zegt Ruth. Ruth is 28 en lijdt psychisch ondraaglijk. 

Onrust is er niet alleen bij patiënten. Ook bij artsen en nabestaanden. Dat is op pijnlijke wijze gebleken tijdens het euthanasieproces eerder dit jaar. Pano gaat op zoek naar de oorzaak van de onrust, ook bij de euthanasiecommissie. Die moet erop toezien dat de wet wordt nageleefd.  Maar – dat vertellen (oud)commissieleden -  de commissie is te laks, niet transparant en rekt de wet op.  

Alle geïnterviewden in Pano zijn blij dat de euthanasiewet er is. Maar er zijn pijnpunten en het stilzwijgen daarrond willen ze doorbreken. “Het feit dat de wet beter zou moeten worden omschreven, wordt altijd maar afgeremd. Ik denk dat die panische angst niet correct is”, zegt oud-commissielid Bob Rubens. “Het is heel makkelijk om als buitenstaander te zeggen, komaan een nieuwe dag! Maar voor mij is dat opnieuw een dag waarop ik moet vechten om die uren door te komen”, besluit Ruth.  

Pano: Onrust Om Euthanasie, woensdag 30 oktober om 21u25 op Eén. Een reportage van Greet Pluymers, eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve 

 

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos