Skip to Content
Pano: Open Over Drugs

Pano: Open Over Drugs

Illegale drugs, ze zijn verboden én ze kunnen levensgevaarlijk zijn. Toch zien wij ze alsmaar meer, op festivals, in parken, op café’s én in middelbare scholen. Dé vraag die Pano zich dan stelt: hoe moeten we hier als maatschappij eigenlijk mee omgaan?  We praten met 3 recreatieve gebruikers, die voor het eerst openlijk over hun recreationeel druggebruik willen praten, want het taboe blijft huizenhoog.

Ja, soms zijn drugs soms plezant. Al loert de verslaving ook om de hoek. Is het vaak repressieve beleid de beste manier om met illegale drugs om te gaan? Pano ging filmen in een klas van 15-jarigen: worden zij genoeg geïnformeerd over illegale drugs? “Het is een en-en-verhaal, repressie moet maar er moet meer aandacht gaan naar preventie”, zegt onderzoekster Tina Van Havere van HoGent.

“Meer preventie is nodig, want aan één pil kan je sterven”, zegt de mama van Björn. Haar zoon stierf aan een xtc-pil die 10 keer zo sterk was als een normale pil. Vrienden durfden de hulpdiensten niet bellen omdat ze bang waren voor de politie. In het Verenigd Koninkrijk, wordt wel meer informatie gegeven over drugs op festivals. Alleen: zal dat er niet voor zorgen dat jongeren meer gaan gebruiken?

Pano, woensdag 25 september om 21u25 op Eén. Open over drugs, een reportage van Laura Niclaes. Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

 

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos