Skip to Content

Pano: Wachten Op Zorg

“Mantelzorgers worden uitgeperst. Ouders worden veroordeeld tot een levenslange zorgarbeid.” Forse woorden uit de mond van Frank, de papa van Gillian, 27 jaar en ernstig mentaal gehandicapt. Voor Gillian zorgen is een bijzonder zware taak voor Frank, die nooit stopt. Mantelzorgers trekken in Pano aan de alarmbel. “Het gaat niet op om te zeggen dat je het grootste respect hebt voor mantelzorgers, wanneer je ze in de praktijk aan hun lot overlaat.”

Volwassenen met een handicap hebben sinds 2017 in Vlaanderen recht op een persoonsvolgend budget. Maar het geld dat Vlaanderen uittrekt is veel te beperkt om iedereen die er recht op heeft, het budget ook echt uit te betalen. Zo wachten zo’n 20.000 kinderen en volwassenen op hulp, en de wachttijden kunnen oplopen tot 20 jaar. “Het is alsof de overheid zegt, u heeft recht op uw pensioen maar we zien dat er nog mensen zijn die voor u kunnen zorgen, dus u moet wachten tot de overheid meer geld heeft. Ik vraag me dan af wat er met ons landje zou gebeuren”, zegt ook de papa van Janosh, een jongen van 15 met een zware beperking.

Pano zocht een aantal van die wachtende mantelzorg-gezinnen op, en onderzoekt grondig deze schrijnende problematiek. Wat zijn de gevolgen van de wachtlijsten voor de overbelaste mantelzorgers? Ouders wijzen met de vingers naar de Vlaamse regering, ook al heeft die 270 miljoen euro extra beloofd deze legislatuur. Ondanks alle politieke beloftes zullen de wachtlijsten tegen 2024 toch met meer dan de helft aangroeien.  

Pano: Wachten Op Zorg, woensdag 23 september, 21u25 op Eén. Een reportage van Goedele Devroy. Eindredactie: Sara van Boxstael en Pascal Seynhaeve

 

 

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos