Skip to Content
Siska Schoeters stelt gedurfde vragen aan zusters, vluchtelingen en mensen met HIV in nieuw seizoen Durf te vragen

Siska Schoeters stelt gedurfde vragen aan zusters, vluchtelingen en mensen met HIV in nieuw seizoen Durf te vragen

Vanaf 1 september is Siska Schoeters er elke dinsdag met een nieuw seizoen van Durf te vragen. Ze nodigt elke aflevering opnieuw een groep mensen uit waar we stiekem heel veel vragen over hebben, maar die we niet zelf in hun gezicht durven stellen. Siska verzamelde interessante, grappige maar ook wel gedurfde vragen bij het grote publiek. Onder andere ​ grote gezinnen, zusters, mensen met overgewicht en joden beantwoorden in een lege tv-studio eerlijk en openhartig elke vraag. Dat levert een verrassende, soms geestig, soms confronterende inkijk in hun leefwereld, dromen en angsten op. Als voorstander van het directe vragen duikt Siska zelf nog dieper in het verhaal van sommige getuigen. Ze gaat een dag met hen op pad en stelt op haar eigen directe manier extra vragen, om hen zo nog beter te kunnen begrijpen.

Durf te vragen: vanaf 1 september elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

Aflevering 1: Mensen met jongdementie ( 01/09)

In de eerste aflevering van Durf te vragen ontvangt Siska vijf mensen met jongdementie, samen met hun mantelzorger. Bij iemand met jongdementie doen de eerste symptomen ​ zich voor voor de leeftijd van 65 jaar. In Vlaanderen leven ongeveer 1.800 mensen met deze diagnose.

Dementie is meer dan vergeten alleen. Dat zeggen Christine, Roger, Marleen, John en Paul.  Samen met hun mantelzorger antwoorden ze op vragen als: “Kan je genezen?", "Voel je je schuldig tegenover je partner?" en "Heb je al aan euthanasie gedacht?" Marleen noemt het een "klotenziekte", maar blijft wel positief en wil nog zoveel mogelijk van het leven genieten. Samen met Siska gaat ze op een fietstocht die het Ventiel , een vrijwilligersorganisatie voor mensen met jongdementie, organiseert.

Aflevering 2: Mensen van adel (08/09)

In Frankrijk en Nederland is de adel al lang afgeschaft, maar in België zijn er nog steeds ​ adellijke families. Er worden ook nog elk jaar nieuwe mensen in de adelstand verheven. Wonen zij allemaal in een kasteel omringd door water? Siska zoekt het uit en kruipt daarom op de zolder van Prins Simon de Merode. Ze riskeert ook haar leven door Graaf Renaud te helpen bij het onderhoud van zijn kasteeldomein. 

Ook de nieuwe adel komt aan het woord in de studio. "Wat moet je doen om tot de adellijke kringen te behoren?" en "Waarom spreekt iedereen van adel Frans?" Het zijn maar enkele van de vragen die de zes edellieden moeten beantwoorden. 

Aflevering 3: Vluchtelingen (15/9)

70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog en vervolging. Sommige van hen proberen in België een nieuw leven op te bouwen, zoals bijvoorbeeld Karrar. Hij vluchtte uit Irak omdat hij niet gelovig was en daardoor in gevaar was. Met hem bezoekt Siska na vier jaar opnieuw het asielcentrum waar hij woonde.

Maryam kwam uit Afghanistan als klein meisje aan in een van de strengste winters van België. 22 jaar later ondervindt zij nog steeds veel vooroordelen. Samen met zeven andere vluchtelingen antwoordt zij op gedurfde vragen als “Zijn jullie hier om onze job af te pakken?” en “Zijn er niet heel veel terroristen onder jullie?"

Aflevering 4: Mensen met overgewicht (22/09)

Ieder jaar stijgt het percentage van de Vlamingen met overgewicht. In 2018 had 48% van de mensen in Vlaanderen te kampen met overgewicht en 15% had obesitas. Bart, Leona, Vanessa, Loïs , Martien en Sarah nemen plaats in de lege Durf te vragen-studio om alle ongezouten vragen eerlijk te beantwoorden. Siska bezoekt met Bart een speciale kledingwinkel voor grote maten, en ze ontmoet de jonge Sarah die hoopt dat haar maagverkleining eindelijk geluk in haar leven zal brengen. 

Aflevering 5: Mensen met HIV (29/09)

In 2018 werden in België 882 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld. Dat komt overeen met 2,4 diagnoses per dag. Ondanks dat nieuwe HIV-besmettingen ieder jaar dalen en er ondertussen doeltreffende medicatie op de markt is, merken dragers nog veel taboe rond het onderwerp HIV/AIDS.

Daarom komen zeven mensen met HIV naar Siska's lege televisiestudio om afzonderlijk te antwoorden op vragen als “Hoe vertel je dat aan je ouders?", “Heb je niet te losbandig geleefd?” of “Kan je dat nog krijgen, dat is toch een ziekte uit de jaren 80?” Siska gaat daarnaast praten met acteur en danser Darryl en Antwerpenaar Patrick. Ooit kregen te horen dat ze HIV hadden en dachten toen dat hun doodvonnis getekend was.

Aflevering 6: Zusters (06/10)

Hoewel zusters al lang deel uitmaken van onze maatschappij, zullen we hen in de toekomst minder en minder zien: steeds minder vrouwen worden zuster. Nochtans speelt de vrouw in vergelijking met vroeger een belangrijkere rol binnen de katholieke kerk. Van de meer dan 7.000 personen die in de Kerk in België een of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen, is 55% vrouw.

Siska logeert onder toezicht van priorin Rebekka 24 uur bij de Trappistinnen in Bocholt, een contemplatieve gemeenschap die zich toelegt op het gebed en handenarbeid. Daarnaast trekt Siska ​ naar de jongerendagen bij de Zusters van Liefde, een apostolische gemeenschap in Kortemark. Dagelijks geven zusters Magdalena, Catharina en Theresia les aan jongeren op het internaat. 

Aflevering 7: Mensen met kanker (13/10)

Een vraag als: "Heb je wel genoeg gevochten?" of "Hoe voelt dat om je haar te verliezen?" zijn vragen die mensen met kanker regelmatig horen. Maar in de studio van Durf te vragen blijken er nog veel meer vragen te zijn voor Kris, Ona, Elly, Eric, Hada, Joyce en Maja.  

Ona was nog maar zeventien toen ze te horen kreeg dat ze een uitzonderlijke vorm van leukemie heeft. Ze leeft geïsoleerd van haar leeftijdsgenoten in een ziekenhuiskamer waar ze bezoek krijgt van Siska. Met Kris gaat Siska op controlebezoek in Gasthuisberg. Voor hem en zijn jonge gezin telkens een zware en onzekere beproeving.

Aflevering 8: Grote gezinnen (20/10)

Grote gezinnen met minstens 5 kinderen, tot 50 jaar geleden keek niemand daar echt van op. Vandaag hebben ze veel meer bekijks. Toch vond Siska zes grote gezinnen die met meer dan één wagen naar de studio moeten komen om kijkersvragen zoals “Hebben jullie nog tijd om een koppel te zijn”, “Waren ze allemaal gepland?" en “Hoeveel wasmachines draai je per dag?” te beantwoorden.

Siska schuift mee aan bij de de familie De Cloet. Iedere woensdag kookt de mama in een gezellige drukte spaghetti voor haar jongvolwassen negen kinderen. En Siska wil graag weten hoe Annelies en Filip hun zeven jonge kinderen op een doordeweekse ochtend op tijd aan de schoolpoort kunnen afzetten.

Aflevering 9: Joden (27/10)

In deze aflevering nemen acht Joden plaats in de studio. "Hoe herken ik een Jood?", "Werk jij ook in de diamantsector?" of "Ben je nog kwaad op de Duitsers?" zijn enkele vragen die zowel orthodoxe als niet orthodoxe joden er komen beantwoorden. Om de Joodse identiteit beter te kunnen begrijpen nodigt Levi, een chassidische Jood, Siska uit voor een wandeling  in de Antwerpse Joodse wijk. En bij Shifra en Jonath komt Siska meer te weten over de joodse dresscode en gebruiken

Durf te vragen: vanaf 1 september elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

Durf te vragen is een programma van Roses are blue voor Eén.

Robin De Veen Communicatieverantwoordelijke VRT 1

 

Over VRT 1

VRT 1 is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. VRT 1 wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. VRT 1 voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos